Eco Oil טיפול בחומרים מסוכנים ובשפכים תעשייתיים , חיפה

נחשב לאחד ממתקני התשתית החשובים והמרכזיים  בישראל לטיפול בשפכים ובחומרים מסוכנים.

המתקן הנו פרי יוזמה של קבוצת סטונגייט ומהווה דוגמא לשיטת עבודתה של סטונגייט בתחומי איכות הסביבה.

לאחר שהקימה סטונגייט את מתקן אקוסול ברמת חובב – מתקן ארצי ראשון בישראל לטיפול בחומרים מסוכנים אשר הפך למונופול ופועל בהצלחה עשרות שנים – מכרה קבוצת סטונגייט את חברת אקוסול והחליטה להקים מתקן ארצי נוסף בטכנולוגיה מתקדמת ויעילה יותר , טכנולוגיה יותר- טכנולוגיה ביולוגית – כימית.

המתקן נבנה על ידה בשיטת BO , מומן על ידי סטונגייט ושותפים ונבנה על ידה משלב אפס.

כיום , המתקן מוביל בישראל לטיפול בחומרים מסוכנים ובשפכי תעשייה, שומן צמחי ושמן מינראלי.

המפעל משרת מאות לקוחות.
במפעל מספר קווי ייצור המטפלים בכל סוגי השפכים – שומן צמחי, שמן מינראלי , שפכי תעשייה, אמולסיות וטיפול  באיזו-טנקרים ועוד.

בנוסף, הביו-גז שהמתקן מייצר מהפסולת משמש את המפעל לתפעול ונמכר למפעלים שכנים.

המפעל משרת כבר שנים מאות לקוחות מכל המגזרים ופתר עד כה בעיות סביבה חמורות בצפון המדינה.

לאתר אקו אויל:

עמוד הבית