Ecosol- מתקן שריפה לחומרים מסוכנים וייצור אנרגיה

מההישגים הגדולים בישראל בתחום איכות הסביבה

הפרויקט הראשון של קבוצת סטונגייט.

פרויקט ראשון בישראל התחום הטיפול הלאומי בחומרים מסוכנים.

עוד כשתחום איכות הסביבה היה בחיתוליו הקימה קבוצת סטונגייט את חברת אקוסול , לטיפול בחומרים מסוכנים.

סטונגייט הקימה באמצעות אקוסול מתקן לאומי – מרכזי לכל הפסולות המסוכנות במדינת ישראל , בהשקעה הגבוהה ביותר שנעשתה בישראל בתחום איכות הסביבה בזמן ההקמה.

המתקן הוקם על ידי סטונגייט בשיתוף עם חברות ענק בינלאומיות סקנדינביות ובטכנולוגיה משולבת דנית – אמריקאית. המתקן נבנה על בסיס טכנולוגיות מתקדמות ביותר , אפשר השמדת פסולות מסוכנות ומורכבות ללא פליטות אויר מסוכנות ותוך מחזור החום לאנרגיה.

המתקן נבנה על ידי קבוצת סטונגייט בשיטת ה- BO , מומן על ידה ולמעשה גם היה אחד מהפרויקטים הראשונים בישראל בשיטת ה- BO .

בתקופה שקדמה להקמת המתקן ברמת חובב, היה תחום איכות הסביבה בישראל בחיתוליו, ובאזור הצטברה כמות ענקית של חומרים שהיוו סכנה סביבתית מהחמורות במדינה.

המתקן פתר את האיום הסביבתי הכי קשה ומורכב בישראל תוך עשור.

אקסול טיפלה בכל סוגי הפסולות המסוכנות בישראל , שירתה את כל התעשייה הישראלית ואף ייצרה אנרגיה מהפסולת.

לימים הפכה אקוסול למונופול בתחומה ונמכרה על-ידי קבוצת סטונגייט לקונצרן הצרפתי הענק – Vivendi.