התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה ובבתי המשפט של ישראל

פרויקט חיסכון באנרגיה מהגדולים בישראל.

התקנת ציוד חדש לחיסכון באנרגיה בכל בתי המשפט בארץ ובמשרד האוצר.

הפרויקט בוצע ע"י חברת הבת שלנו -EHS אשר ביצעה מעל ל-100 פרויקטים של חיסכון באנרגיה בכל רחבי התעשייה והמוסדות בארץ.

חשבון החשמל המצרפי ל-7 שנות הפרויקט היה 120 מיליון ₪ ובמסגרת הפרויקט נחסכו כ-50 מיליון ₪.

הפרויקט תוכנן לחסוך כ-25% מהוצאות האנרגיה ובפועל חוסך יותר מהצפוי.

הפרויקט בוצע כפרויקט B.O.T – קרי , מומן על ידנו באופן מלא בתמורה לחלוקה בסך החיסכון בין EHS לבין מדינת ישראל