פרויקט נמל הדלק

מתקן קומפקטי אשר הוקם על ידי MBR Enviro Systems מקבוצת סטונגייט ומטפל בפסולת מסוכנת אשר מקורה בספינות המגיעות לנמל הדלק בחיפה.

הטיפול בשפכים הוא טיפול ממברלי – ביולוגי.

המתקן מטפל ב- 312 קוב שפכים ליום, על פי פי תקני איכות מחמירים ביותר לאור הדרישה להחזיר את המים המטופלים לים.