ITOB-טורקיה

חברת MBR Enviro Systems מקבוצת סטונגייט הקימה באזור התעשייה של איזמיר בטורקיה את מתקן טיהור השפכים הגדול בעולם לטיפול ממברנלי במי שפכים (נכון לשנת 2015).

תכנון המתקן בוצע על ידי MBR בשיתוף חברת KUBOTA מיפן.

המתקן מטפל בשפכי המפעלים השונים באזור התעשייה ומגיע לתפוקה של 8000 ק"ב לשעה.