Konichek Turkey

מתקן טיהור שפכים עירוניים.

טכנולוגית ממברנות עם טיפול ביולוגי בשפכים מורכבים הכוללים גם שפכים ממפעלים תעשייתיים.

המתקן תוכנן ונבנה על ידי MBR Turkry בבעלות MBR מקבוצת סטונגייט.