Microsoft Campus Sea Tower

הקומפלקס נמצא בחלקו הדרומי של אזור התעשייה הרצליה פיתוח, על שטח המשתרע
על פני 10 דונם וכ-45,000 מ"ר.

הקומפלקס משרת את מיקרוסופט בישראל וכולל מספר רב של שטחים ציבורים מרהיבים לנוחיות העובדים.

הקומפלקס נבנה על ידי אקרו ומושכר בשלמותו לחברת מיקרוספט ישראל.