מתקן טיהור שפכים שלישוני, נצרת

מתקן טיהור שפכים אשר מייצר מי השקיה להשקיה בלתי מוגבלת בעמק יזרעאל.

מתקן ייחודי וראשון בישראל לטיפול שלישוני בשפכים עירוניים.

המתקן משלב טיפול ביולוגי וטיפול ממברנלי של שפכים עירוניים ( עם זרמים של שפכים תעשייתיים).

המתקן הנו המתקן הראשון בישראל מסוגו.

המתקן שימש כמתקן לימוד לרשויות רבות.
בעקבות הצלחתו, הוצג בכנסים רבים כמתקן המדגים יכולת מחזור מי שפכים להשקיה בלתי מוגבלת.
המתקן תופס שטח קטן מאוד ומטפל בהצלחה עצומה בשפכים קשים.
מי הטיפול מועברים להשקיה אשר לא התאפשרה קודם עקב מים איכות ירודה.
מטהר 8000 מ"ק שפכים ליום.
נבנה מראש עם יכולת מודולרית להכפלתו על ידי הוספת מודולים.