גזר ותבור – מתקני מחזור מי שפכים לקירור תחנות כוח

לטובת קירור טורבינות בתחנות כוח

פרויקט ייחודיי וחדשני עבור חברת החשמל של ישראל.

עד להקמת הפרויקט נבנו תחנות כוח של חברת החשמל על כוח על קו הים היקר של  ישראל וזאת במטרה להיות קרובים למקור מים לקירור הטורבינות.

אקרו אוקסיד , חברת הבת שלנו העלתה יוזמה להקים תחנות כוח בפנים הארץ ולא על קוו החוף היקר והנדיר של ישראל – ולקרר את הטורבינות ע"י טיהור מיי שפכים ממכון טיהור שפכים קרוב.

היוזמה הפכה למציאות ואקרו אוקסיד , מקבוצת סטונגייט יזמה , תכננה והקימה , בשיתוף עם חברת TMI , שני מפעלים – בגזר ובתבור – אשר ממחזרים שפכים של מכוני טיהור סמוכים ומנצלים את המים לקירור טורבינות.

כך נחסכה פגיעה נופית קשה על קוו הים , נחסכו חופי ים , נפתרה בעיית מים חמים שנפלטים מהתחנה לחוף ופוגעים במי הים , טוהרו מי שפכים של מכון טיהור והוקמו תחנות כוח בפנים הארץ.