MBR Enviro Systems

חברת MBR מערכות אקולוגיות מתמחה בפרויקטים בתחום טיהור השפכים – לרבות בנייה חדשה של מתקני טיהור שפכים וכן שדרוג מתקנים קיימים.

החברה מתמחה בין השאר בטיפול ביולוגי המבוסס על ממברנות עד לרמת טיהור של טיפול שלישוני אשר הופך את השפכים למים נקיים הראויים להשקיה בלתי מוגבלת על פי התקנים החמורים ביותר המאפשרים גם החדרה למי תהום.

המתקנים מתוכננים בשטח קטן , קומפקטיים וקלים להפעלה וחוסכים באנרגיה.

בין השאר בנתה החברה מתקנים רבים בטכנולוגיית ממברנות שטוחות של חברת KUBOTA – תאגיד יפאני ענק.

במסגרת זו בנתה החברה מתקני טיהור שפכים רבים בישראל , תורכייה . יוון , קפריסין , רוסיה , חלקם מהגדולים בעולם.

אחד מהפרויקטים החשובים של החברה המהווה פרויקט הדגל הנו  מתקן הטיהור השפכים שבנתה MBR לחברת מכתשים אגן (הפניה )  – המטפל בשפכים קשים מאד של 28 מפעלים ונחשב לגדול מסוגו בעולם .

MBR בנתה גם מתקנים לטיפול בשפכים המוזרמים לחופי תיירות ביוון וקפריסין – טיפול המאפשר הפיכת החוף לחוף המוכרז כחוף כחול ברמת ניקיון הגבוהה ביותר.