Future gate

Future Gate    נוסדה על ידי סטונגייט בשותפות עם חברת CYBER STEP  מאנגליה כקרן להשקעה בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי איכות הסביבה , אנרגיה ואקלים.

עם הקמתה הייתה Future Gate חלוצה עולמית בתחום קרנות ההון סיכון אשר התמחו באיכות הסביבה. 
הקרן פעלה במודל השקעה ייחודי המשלב אחזקות בשיעור גבוה מאד בחברות הקרן יחד עם ניהול אקטיבי של החברות. (המונח – ^Active Managment t אף נרשם כסימן מסחרי ע"י Future Gate ).
הקרן פעלה לקידום חברות הקרן תוך מיקוד ,התאמת ושילוב הטכנולוגיות שלהן לתעשיות גדולות בינלאומיות ושילוב חברות הקרן בתעשיות אלו. 

חברות טכנולוגיות רבות בתחומי איכות הסביבה , האנרגיה והאקלים , אינן יכולות להציע את הטכנולוגיה כחבילה לחברות תעשייתיות גדולות או לגופים ממשלתיים.

הדבר נובע מסיבות רבות -הטכנולוגיה היא לעיתים חלק קטן מאד מפרויקט גדול , הלקוח מעוניין לעבוד מול גוף גדול אשר ערב לפרויקט , הוצאות השיווק מול מדינות וגופים גדולים הן גבוהות ועוד.

מעטפת זו ניתנה ע"י Future Gate יחד עם ערך מוסף נוסף כגון:

  • התאמת הטכנולוגיה לצרכי השוק
  • התאמת הפיתוח הטכנולוגי לצרכי היישום
  • חדירה לשווקים
  • ניהול מערך הסכמים ומימון
  • אסטרטגיה עסקית
  • חבירות אסטרטגיות
  • שילוב הטכנולוגיה בתוך פרויקט שלם דורש טכנולוגיות נוספות
  • מעטפת למודלים מסוג BO,BOT, ועוד
  • מעטפת למכרזים
  • מעטפת BTG

Future Gate הובילה חברות וטכנולוגיות משלב המעבדה לב התעשייה והשווקים הבינלאומיים.

חברות הקרן ביצעו פרויקטים גדולים וייחודים בחברות ענק בחו"ל וטכנולוגיות רבות הוטמעו בתעשייה.

הקרן שיתפה פעולה עם גופי מחקר בישראל ובחו"ל לצורך איתור וקידום הטכנולוגיות.